Falan de nós…

A Xanela. Suplemento cultural de «Betanzos y su Comarca». Edición facsímil (Xuño 1994-Maio 1995), publicado o 1 Agosto, 2018

Poesía galega no Brasil, publicado o 13/06/2016

Recensión a Aldea lonxana, de Luciano Maia, en Grial 210, publicado o 8 Agosto, 2016

Eira Vella «abre» hoxe o seu Xanela número 41 dedicada a Manuel María, publicado o 25/06/2016

Ollando a través de A Xanela, publicado o 21/02/2015

Icía, Avoa & Co., publicado o 21/02/2014

Betanzos y su gran “débeda pendente” con Antolín, publicado o 21/04/14

Eira Vella ofrece su particular homenaje a Díaz Castro en Betanzos, publicado o 22/05/2014

Rosalía de conto, publicado o 17/07/2013

Betanzos recuerda a sus 36 “paseados” en el aniversario de la Segunda República, publicado o 15/04/13

Eira Vella prepara unha homenaxe ás vítimas do franquismo en Betanzos, publicado o 11/04/2013

Xanela aberta, publicado o 05/01/2012

“A XANELA”, publicado o 02/07/12

Para asomarse á Xanela, publicado o 15/07/2011

Betanzos-Eira Vella acerca al Archivo-Liceo la cerámica “mitológica y literaria” del escultor fenés Pérez Porto, publicado o 19/06/11

La agrupación cultural Eira Vella de Betanzos celebra su décimo aniversario, publicado o 13/11/2003

Cultura e Educación leva a Betanzos a mostra ‘Querido Balbino,1961-2011. 50 anos de Memorias dun neno labrego’

Betanzos e a súa comarca

Econenos. Artigos.